3 tips voor een inspirerende nieuwjaarsspeech

Katinka Toet
21 dec 2017

De feestdagen zijn in zicht en daarmee ook de nieuwjaarsspeeches. Hoe hou je een inspirerende nieuwjaarsspeech? Wat moet je vooral wel en juist niet doen? Hier 3 tips voor een geweldige speech bij de nieuwjaarsborrel.

Tip 1 – Breng een positief gevoel over

Veel sprekers zijn erg bezig met welke punten ze willen maken in hun toespraak, maar bij een nieuwjaarsspeech gaat het vooral om het gevoel wat je overbrengt. De medewerkers in de zaal zullen het overgrote merendeel van wat je zegt, namelijk vergeten. Maar het gevoel blijft wel hangen! Voordat je inhoudelijk je speech gaat schrijven, vraag jezelf daarom af: Hoe voelen de mensen in mijn bedrijf zich momenteel? Wat voor gevoel hebben zij over het afgelopen jaar? En stel jezelf vervolgens de vraag: Hoe zou ik willen dat ze zich zouden voelen na mijn speech?  Neem dat gevoel als vertrekpunt voor je speech en schrijf op basis daarvan je inhoudelijke speech. Over het algemeen willen medewerkers in een toespraak aan het einde van het jaar vooral erkenning en waardering voor het werk wat ze samen verzet hebben. Je nieuwjaarsspeech hoeft daarmee echt niet één groot jubel verhaal te worden. Waar het om gaat, is dat je echt even stil staat bij datgene wat goed gegaan is. Wanneer je in je speech complimenten geeft over positief gedrag, geef je erkenning en inspireer je anderen om dat voorbeeld te volgen. Toon dus je waardering voor mooie initiatieven en laat je publiek achter met een positief gevoel.

Tip 2 – Hou het echt kort

Bijna alle nieuwjaarsspeeches zijn te lang. Simpelweg omdat er teveel onderwerpen behandeld worden. Hou je speech echt kort, medewerkers willen uiteindelijk toch gewoon snel aan de borrel. Dus geen lange opsommingen van alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar, maar een beknopt verhaal met bijvoorbeeld de belangrijkste 3 hoogtepunten van het afgelopen jaar en je devies voor het nieuwe jaar. Uit onderzoek blijkt dat mensen maar 5 plus-of-min 2 dingen kunnen onthouden van een speech. Alles wat meer is, is teveel. Beperk je dus tot de kern en hou het lekker kort. Mik op 10 minuten, dat is een prima spanningsboog. Uitgaande van 120 woorden per minuut, is dat een speech van 1200 woorden. Oefen hardop en hou veel pauzes. Hoe langer de pauze, hoe meer impact.

Tip 3 – Inspireer met een toekomstvisie

Een inspirerende nieuwjaarsspeeches bevat altijd een aanstekelijke visie voor het komende jaar. Door het scheppen van een positieve vooruitblik kun je je medewerkers inspireren tot nieuw gewenst gedrag. Om te inspireren is het belangrijk een aantrekkelijk en concreet toekomstbeeld te schetsen, waarbij mensen zich echt iets voor kunnen stellen. Kortom: Waar wil je naar toe met het bedrijf? En hoe ziet dat er concreet uit? Het is belangrijk dat deze vooruitblik niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar een logisch gevolg is van de terugblik van het afgelopen jaar en jouw analyse daarvan. In de analyse zit de meerwaarde van jou als spreker. Met je analyse geef je immers betekenis aan de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Met andere woorden: Welke conclusie trek jij uit de gebeurtenissen? Wat zie jij als belangrijkste les? In je analyse kun je mensen ook een nieuw inzicht geven, waarbij je jouw publiek een nieuwe frisse kijk op de zaak geeft. Vervolgens kun je jouw toekomstvisie delen en vertellen waar je naar toe zou willen. Deze 3-trapsraket is een voorbeeld van een handige en doeltreffende structuur voor een inspirerende nieuwjaarsspeeches. In de terugblik van het afgelopen jaar zullen je medewerkers zich herkennen, met je analyse geef je betekenis aan de gebeurtenissen en met je visie kun je je medewerkers een inspirerend vergezicht voor het komend jaar meegeven. Zo kan iedereen na afloop geïnspireerd en met een goed gevoel aan de borrel!

Heel veel succes!