Stanneke Kusters

Coach, Trainer & Consultant

Stanneke’s motivatie in haar werk is om het bewustzijn en zelfinzicht van de mensen met wie zij werkt te vergroten. Daarnaast is Stanneke de persoon om inzicht te geven in de dynamiek van een team. Na een aantal jaren Bedrijfskunde te hebben gestudeerd, heeft zij de overstap gemaakt naar de studie Psychologie.

De masteropleiding in Training & Ontwikkeling heeft haar de handvaten gegeven om groepen te begeleiden en heeft bovenal haar passie voor het willen begrijpen van menselijk gedrag verder versterkt. Binnen McKinsey& Company heeft zij ook een goed beeld kunnen krijgen van wat er zich aan de binnenkant van professionele organisaties afspeelt. Yoga, zowel als filosofie als in de beoefening ervan, is de rode draad in Stanneke’s leven.